dcraw

Section: User Commands (1)
Updated: 3. marts 2015
Index Return to Main Contents
 

NAVN

dcraw - kommandolinjeafkoder for rå digitalfotos  

SYNTAX

dcraw [TILVALG]... [FIL]...  

BESKRIVELSE

dcraw afkoder råfotos, viser metadata og udtrækker miniaturbilleder.  

GENERELLE TILVALG

-v
Udskriv detaljerede meddelelser, ikke kun advarsler og fejlmeddelelser.
-c
Skriv afkodede billeder eller miniaturbilleder til standard-uddata.
-e
Udtræk det kamera-skabte miniaturbillede, ikke det rå billede. Du får enten en JPEG- eller en PPM-fil afhængigt af kameraet.
-z
Ændrer tilgangs- og ændringstidspunkterne for AVI-, JPEG-, TIFF- eller rå- filen til optagelsestidspunktet under forudsætning af, at kameraets ur var indstillet til universel tid (UTC).
-i
Identificer filerne, men afkod dem ikke. Slutstatus er 0 hvis dcraw kan afkode den sidste fil, og 1 hvis det ikke kan. -i -v viser metadata.
dcraw kan ikke afkode JPEG-filer!!
 

REPARATIONSTILVALG

-I
Læs de rå pixels fra standard-inddata i CPU byte-orden uden fil-hoved. Brug dcraw -E -4 for at få de rå pixel-værdier.
-P dødepunkter.txt
Læs de døde punkter fra denne fil i stedet for fra ".badpixels". Se FILER for en beskrivelse af formatet.
-K sortbilled.pgm
Udtræk et sortbillede fra de rå data. Optag et råfoto uden lys for at lave et sortbillede og kør dcraw -D -4 -j -t 0.
-k sortpunkt
Når skyggerne er tågede skal du øge sortpunktsværdien. For at måle dette, skal du anvende pamsumm -mean på det sortbillede du lavede ovenfor.
-S mætning
Når højlysene er lyserøde, skal du sænke mætningsværdien. For at måle dette, skal du optage et billede af noget skinnende og køre dcraw -D -4 -j -c foto.raw | pamsumm -max
Standardværdierne af sortpunkt og mætning er normalt korrekte.
-n støjtærskelværdi
Brug wavelets for at fjerne støj mens detaljerne bevares. De bedste tærskelværdier ligger normalt mellem 100 og 1000.
-C rødforst. blåforst.
Forstør de rå røde og blå lag med en given faktor, typisk mellem 0,999 og 1,001, for at korrigere for kromatisk aberration.
-H 0
Beskær alle højlys til rent hvidt (standard).
-H 1
Lad højlysene være ubeskårne i forskellige lyserøde nuancer.
-H 2
Bland beskårne og ubeskårne værdier samme for at få en gradueret udfadning til hvidt.
-H 3+
Rekonstruer højlysene. Lavere værdier favoriserer hvidt, højere værdier favoriserer farver. Prøv -H 5 som et kompromis. Hvis det ikke er godt nok, prøv -H 9, klip de ikke-hvidt højlys ud, og sæt dem ind i et billede lavet med -H 3.
 

FARVETILVALG

Normalt bruger dcraw en fast hvidbalance baseret på et farvekort belyst med en standard D65-lampe.
-w
Brug den hvidbalance, der er indstillet på kameraet. Udskriver en advarsel og prøver en anden metode, hvis denne ikke findes.
-a
Beregn hvidbalancen som et gennemsnit for hele billedet.
-A venstre top bredde højde
Beregn hvidbalancen som et gennemsnit for et rektangulært område. Kør først dcraw -j -t 0 og vælg et område med neutral grå farve.
-r mul0 mul1 mul2 mul3
Angiv din egen hvidbalance. Disse multiplikatorer kan klippes og indsættes fra dcraw -v.
+M or -M
Anvend (eller anvend ikke) en farvematrix fra kameraets metadata. Standarden er +M hvis -w er sat, eller billedet er i DNG-format, og -M ellers. Foruden DNG har dette tilvalg har kun effekt med Olympus-, Leaf- og Phase One-kameraer.
-o [0-6]
Vælg uddata-farverummet når -p ikke anvendes:

0   Rå farver (unikke for hvert kamera)
1   sRGB D65 (standard)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p kamera.icm [ -o uddata.icm ]
Anvend ICC-profiler for at definere kameraets rå farverum og det ønskede uddata-farverum (sRGB som standard).
-p embed
Anvend den integrerede ICC-profil fra det rå foto.
 

INTERPOLERINGSTILVALG

-d
Vis de rå data som et gråskalabillede uden interpolering. Godt for affotografering af sort/hvide dokumenter.
-D
Samme som -d, men med de originale uskalerede pixel-værdier.
-E
Samme som -D, men maskerede pixels er ikke beskåret.
-h
Lav et farvebillede i halv størrelse. Dobbelt så hurtig som -q 0.
-q 0
Brug hurtig, lavkvalitets bilineær interpolering.
-q 1
Brug Variable Number of Gradients (VNG) interpolering.
-q 2
Brug Patterned Pixel Grouping (PPG) interpolering.
-q 3
Brug Adaptive Homogeneity-Directed (AHD) interpolering.
-f
Interpoler RGB som fire farver. Brug dette, hvis uddata viser falske 2x2 mønstre med VNG eller labyrintmønstre med AHD.
-m antal_anvendelser
Fjern farvefejl efter interpoleringen med gentagne anvendelser af et 3x3 median-filter på R-G- og B-G-farvekanalerne.
 

UDDATATILVALG

Normalt udskriver dcraw PGM/PPM/PAM med 8 bits pr. farvekanal, en BT.709 gammakurve, et histogram-baseret hvidniveau og ingen metadata.
-W
Anvende et fast hvidniveau, ignorer billedets histogram.
-b belysning
Divider hvidniveauet med dette tal, standard er 1.0.
-g eksponent hældning
Sæt gammakurven, standard er BT.709 (-g 2.222 4.5). Brug -g 2.4 12.92, hvis du foretrækker sRGB-gamma. Sæt hældningen til nul, for at få en simpel eksponentiel kurve.
-6
Udskriv seksten bits pr. farvekanal i stedet for otte.
-4
Lineær 16-bits, samme som -6 -W -g 1 1.
-T
Udskriv TIFF med metadata i stedet for PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Drej uddata-billedet. Normalt drejer dcraw billedet som angivet i kameraet. -t 0 udelader alle drejninger.
-j
Vis billedet drejet 45 grader for Fuji Super CCD kameraer. Stræk ikke billedet til det korrekte side-forhold for kameraer med ikke-kvadratiske billedpunkter. Dette tilvalg garanterer at hvert uddata-punkt svarer til et billedpunkt i råbilledet.
-s [0..N-1] or -s all
Afkod et eller "all" (alle) billeder, hvis en fil indeholder N rå billeder. For eksempel laver Fuji Super CCD SR kameraer et andet billede, undereksponeret med fire trin, for at vise detaljer i højlysene.
 

FILER

:./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Liste over dit kameras døde billedpunkter, så dcraw kan interpolere omkring dem. Hver linje angiver søjle, række og UNIX "dødstidspunkt" for et punkt. For eksempel:

 962   91 1028350000  # døde mellem 1. og 4. august 2002
1285 1067 0           # ved ikke hvornår dette punkt døde

Disse koordinater angives før strækning og drejning af billedet, så anvend dcraw -j -t 0 til at lokalisere døde billedpunkter.

 

SE OGSÅ

pgm(5), ppm(5), pam(5), pamsumm(1), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)  

FORFATTER

Skrevet af David Coffin, dcoffin a cybercom o net  

OVERSÆTTER

Oversat af Niels Kristian Bech Jensen, nkbj a users o sourceforge o net


 

Index

NAVN
SYNTAX
BESKRIVELSE
GENERELLE TILVALG
REPARATIONSTILVALG
FARVETILVALG
INTERPOLERINGSTILVALG
UDDATATILVALG
FILER
SE OGSÅ
FORFATTER
OVERSÆTTER

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 21:20:50 GMT, June 01, 2018